TTO Infotár: intelligens hazai és nemzetközi K+F kimutatások igény szerint

A TTO Infotár az MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztályának K+F információszolgáltató portálja. Fõ célkitûzése, hogy korszerû és naprakész módon, a felhasználó igényei szerint adjon tájékoztatást a hazai kutatás-fejlesztés helyzetérõl, tendenciáiról, nemzetközi pozíciójáról.

A szolgáltatás...

  • A hazai és nemzetközi statisztikai adatforrások széles skáláját hasznosítva igyekszik összegyûjteni az adatokat. Az adatgyûjtés mellett alapvetõ célkitûzés az MTA KIK TTO számára rendelkezésre álló és nyilvánossá tehetõ adatvagyonra épülõ fejlesztés.
  • Interaktív kimutatások lehetõségét kínálva módot ad a legkülönfélébb K+F mutatók és adatsorok kombinációjára és összehasonlítására.
  • A kimutatások letölthetõk és a szolgáltatásra való hivatkozás ellenében szabadon felhasználhatók.

Kimutatáscsoportok: csomagok

A folyamatosan bõvülõ kimutatáscsomagok az alábbi fõbb adatcsoportakra épülnek:

  • Input adatok: a kutatás–fejlesztésre vonatkozó gazdasági és humánerõforrás-statisztikák.
  • Output adatok: a kutatás–fejlesztés teljesítményét mérõ statisztikák.
  • Strukturális adatok: a kutatás–fejlesztés szervezõdését kifejezõ (hálózati) adatok.

Aktuális csomagok

     

Elõkészületben

A TTO Infotár munkatársai fontosnak tartják, hogy a kutatás-fejlesztés, valamint a tudománymetria területérõl mind több információt szolgáltassanak a Felhasználóknak. Ennek érdekében a közeljövõben az alábbi fejlesztések várhatók:

  • kompozit mutatók országonkénti összevetése (grafikonok formájában)
  • kompozit mutatók országonkénti összevetése (térképes formában)
  • tudományterületek és K+F mutatók összevetése (grafikonok formájában)
  • tudománymetriai és K+F mutatókból számolt arányszámok ábrázolása (diagramok formájában)

 
A TTO Infotár a MTA KIK TTO on-line szolgáltatóhálózat tagja.