Hírek, események

2019. június 21. Szeged

Tudománymetria szakirány a Szegedi Tudományegyetemen

A TTO szakmai irányításával elsõként indul tudománymetria szakirány Magyarországon, a Szegedi Tudományegyetemen. Az errõl szóló megállapodást 2019. június 19-én írta alá Soós Sándor, a TTO osztályvezetõje, Monok István, az MTA KIK fõigazgatója és Sándor Klára, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának általános dékánhelyettese. Ennek kapcsán az MTA Könyvtár és Információs Központ új telephellyel gazdagodott, ahol a TTO tudománymetriai szakkönyvtárat tart fenn a képzés számára, mindeközben szorosan együttmûködik a szintén ezen a napon és helyen (Lõcsei utca 9.) nyílt Egészség- és Sporttudományi Kutatóközponttal (Institute of Health & Science in Sport), közös kutatások lebonyolítása céljából.

2018. június 28. MTA Székház

Életpálya-mintázatok a Bolyai-nyertesek körében

A fenti címmel tartott elõadást Soós Sándor kollégánk az idei Bolyai-napon az Akadémia Székházának Dísztermében. A TTO az MTA Életpálya Monitor projekt részeként értékeli - többek között - a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat is mint az MTA posztdoktori kutatói életszakaszt érintõ kutatói támogatását, valamint vizsgálja a díjat elnyerõ kutatók életpályáját és tudományos teljesítményét. Az elõadás diái itt megtekinthetõk.


Képek az idei Bolyai-napról:
https://www.flickr.com/photos/mtasajto/albums/72157695307568822/with/41266343280/

2017. november 27. MTA KIK

Hatás és hatásmérés a társadalom- és bölcsészettudományokban - IMPACT-EV projekt magyarországi disszeminációs zárókonferencia

A TTO által szervezett konferencia az IMPACT-EV (Evaluating the Impact and Outcomes of European SSH Research) uniós program hazai disszeminációs konferenciájaként egy mindig aktuális témát állít középpontba, a társadalom- és bölcsészettudományok tudományos hatásának és mérhetõségének kérdését. A rendezvényen a program résztvevõi és az említett tudományterületek prominens hazai képviselõi járják körül a témát.GalériaKépek: Láng Klára

2017. november 24. Brüsszel

COST Connect: The relevance of impact in R&I policy - What role for networks?

Soós Sándor kollégánk a KNOWeSCAPE képviseletében meghívott elõadóként vett részt a november 24-ei COST workshopon, ahol a tudományos kutatások hatásáról, tudományos és hálózati hatásokról, illetve ezek kapcsolatáról beszélt - elsõsorban a TTO IMPACT-EV FP7-es projektben folytatott munkájára hivatkozva.

2017. november 14. MTA Székház

Bolyai ösztöndíj: Biztos alap a kutatói életpályán

A TTO az MTA Életpálya Monitor projekt részeként értékeli - többek között - a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat is mint az MTA posztdoktori kutatói életszakaszt érintõ kutatói támogatását, valamint vizsgálja a díjat elnyerõ kutatók életpályáját és tudományos teljesítményét. Ezen kutatás eddigi eredményeibõl válogatott és tartott elõadást Soós Sándor kollégánk a november 14-ei Tudományos ülésen.


Képek a Tudományos ülésrõl:
https://www.flickr.com/photos/mtasajto/albums/72157690604230786

2017. november 9. Bécs

InCites Costumer Forum - Vienna

Kollégánk, Soós Sándor november 9-én meghívott elõadóként részt vett a Bécsi Tudományegyetemen tartott InCites Costumer Forumon, mely az InCites Benchmarking & Analytics felhasználói számára került megrendezésre. Elõadásának anyaga itt megtekinthetõ.

2017. október 13. Eger

AgriaMedia 2017, ICI 15

A Tudománymetria információtechnológiai trendjei és hatásuk a kutatási-felsõoktatási szférában címmel tartott elõadást Soós Sándor kollégánk a XII. Agria Média Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencián október 13-án Egerben az Eszterházy Károly Egyetemen. Az elõadás diái innen érhetõek el.

2017. szeptember 6-8. Párizs

Open indicators: innovation, participation and actor-based STI indicators

A TTO munkatársai, Vida Zsófia és Soós Sándor, elõadóként részt vettek a szeptember 6-a és 8-a között Párizsban megrendezett STI konferencián. Vida Zsófia Authors' cognitive distance on collaboration networks via Author Bibliographic Coupling Analysis címmel tartott elõadást (Issues in Scientometrics Session), Soós Sándor elõadásának címe Mapping the scientific impact of European funded SSH projects (SSH Session) volt.

2017. május

Az impaktfaktor után – Mi történik a hazai tudományos kibocsátással a SciMago Journal Rank bevezetésével?

A tanulmány témájának aktualitására és jelentõségére való tekintettel szeretnénk felhívni a figyelmet Soós Sándor kollégánk a Magyar Tudomány májusi számában megjelent írására.

2017. április 25. CEU

A TTO a 3-dik Central European Higher Education Cooperation (CEHEC) Konferencián

Pálinkó Éva és Vida Zsófia kollégáink "How to achieve high scientific impact in SSH research projects? Findings of a Case Study" címmel tartottak elõadást az NFKK és CEU által közösen megrendezett, a közép-európai országok felsõoktatásáról szóló 3. Közép-európai Felsõoktatási Konferencián április 25-én.

2017. február

ELTE–TTO szakmai megállapodás

Szakmai megállapodás jött létre az ELTE és a MTA KIK - TTO között az ELTE tudományos, ill. tudománypolitikai stratégiájának, valamint kutatásértékelési, ill. kutatásmonitoring feladatainak tényalapú informálása, szakmai támogatása céljából.
A megállapodás szerint a TTO a legjobb nemzetközi szakmai gyakorlatokat, ill. a tudománymetria frontvonalait tükrözõ elemzésekkel, értékelésekkel, módszertani tanácsadással, ill. útmutatással, szakvéleményekkel, valamint szakmai rendezvényeken való közös megjelenéssel segíti az ELTE munkáját.

2016. szeptember 15. ELTE Lágymányosi Campus

A TTO az ELTE – EISZ könyvtári nyílt napon

Soós Sándor, a TTO vezetõje, szeptember 15-én elõadást tartott az ELTE – EISZ könyvtári nyílt napon. Elõadásának címe "Tudományos teljesítmény monitorozása és értékelése a magyar és nemzetközi gyakorlatban" volt.

2016. szeptember 14. Valencia

STI Conference 2016 — Peripheries, Frontiers & Beyond

Kollégánk, Pálinkó Éva "Beyond the indicators: formulation of career strategies of scientists" címmel tartott elõadást az idén 21. STI Konferencián Valenciában, szeptember 14-én.

2016. augusztus 29-30.

Identification, location and temporal evolution of topics
Data and algorithm - comparison of approaches

The KNOWeSCAPE COST workshop builds on a series of workshops in Berlin, Amsterdam, Istanbul about research diversity and the metrical challenge to delineate topics. At the Budapest event, experts are invited to present their approaches to identify and trace topic evolution over time. Among them is a group of researchers (Same data, different results - special session at ISSI 2015) who will present their insights concerning different methods for topic delineation, and ways to compare them to a wider audience. Three additional topics will be addressed: How to organise a topic delineation challenge in the metrics community? How to best engage with experts in the evaluation of topics maps and their evolution? How can the science of topic delineation, and, science mapping in general, better inform taxonomies of scientific research used in research evaluation? The latter points are of particular interest for the social sciences and humanities, which are increasingly exposed to metric based evaluative practices.


Invited experts include:
KEVIN BOYACK (SciTech Strategies, Inc, USA)
PETRA AHRWEILER (EA European Academy of Technology and Innovation Assessment GmbH, Germany)
JUDIT BAR-ILAN (Bar-Ilan University, Israel)

The workshop is supported by the COST Action TD1210 Knowescape, and the FP7 Project Impact-EV.

Conference summary

Workshop program

Abstracts

Presentations

Gallery

2016. július 06. MTA Székház

2016-os Bolyai-napA 2016-os Bolyai-nap keretében kollégáink, Soós Sándor és Pálinkó Éva rövid beszámolót tartottak a TTO egyik jelentõs projektjéhez, az MTA Életpálya Monitorhoz kapcsolódó Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Vizsgálatáról.
2016. június 16. CEU

2nd Central European Higher Education Cooperation (CEHEC) Conference

Kollégánk, Pálinkó Éva június 16-án elõadást tartott az NFKK és CEU által közösen megrendezett, a közép-európai országok felsõoktatásáról szóló 2. Közép-európai Felsõoktatási Konferencián „Attitudes of PhD Holders towards the Business Sector in Hungary” címmel.

Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzõi - 2015

Elérhetõ az MTA KIK TTO munkatársai által készített legfrissebb, az akadémiai kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzõit bemutató elemzés.

2016. 2016. április 19. KSH Könyvtár

A Magyar Statisztikai Társaság Statisztikatörténeti Szakosztályának és Statisztikaoktatási Szakosztályának közös rendezvénye

„Lehetõségek a tudományos teljesítmény mérésére napjainkban” címmel tartott elõadást Soós Sándor kollégánk a Magyar Statisztikai Társaság Statisztikatörténeti Szakosztálya és Statisztikaoktatási Szakosztálya által közösen megrendezett ülésén. A rendezvény másik elõadója, Schubert András kollégánk a tudománymetria 20. század második felében való (ki)alakulásáról beszélt.

2016. március 02-03. ELTE Egyetemi Könyvtár

Nyitott tudomány a magyar tudományos életben

Az OpenAIRE és az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma által közösen rendezett két napos márciusi konferencián Soós Sándor kollégánk elõadást tartott „A tudománymetriai mutatók és alkalmazhatóságuk a kutatási teljesítmény értékelésében” címmel. A rendezvény szervezõinek fõ célja a nyílt hozzáférés, adatkezelés és publikálás kérdéseinek megvitatása volt.

EISZ – „Õszi Információs Napok”

Az EISZ „Õszi Információs Napok az Akadémiai Könyvtárban” elnevezésû rendezvénysorozatának keretében Soós Sándor szakmai elõadásokkal egészítette ki az Elsevier és a Thomson-Reuters értékeléstámogató szolgáltatásairól tartott tájékoztatót. A rendezvénysorozat beszámolója itt olvasható.
Soós Sándor elõadásai a címekre kattintva megtekinthetõk:


2015. november 19-20.

Kelet-Közép-Európa területi folyamatai, 1990-2015.

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIII. Vándorgyûlésén, Egerben munkatársunk, Vida Zsófia Esettanulmány egy „hard” természetföldrajz és „soft” közgazdaságtan tudományterület folyóiratainak országokra vonatkozó mintázatairól címmel adott elõ.

2015. november 10.

Könyvtárak a tudomány és a felsõoktatás szolgálatában

Munkatársunk, Soós Sándor a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, illetve a Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtára felkérése nyomán plenáris elõadást tartott a Kaposváron megrendezett Könyvtárak a tudomány és a felsõoktatás szolgálatában elnevezésû országos konferencián, A tudománymetria a kutatásértékelés mai piacán: kiadók, könyvtárak, kutatók és döntéshozók címmel. A közös jubileumi rendezvény az MKE fennállásának 80., illetve a KE Egyetemi Könyvtár létrejöttének 10. évfordulóját ünnepelte.

2015. október 30.

PASTEUR4OA

A Pasteur4OA projekt keretében Makara Gábor (Publikációs Elnöki Bizottság elnöke), Holl András (MTA KIK informatikai fõigazgató-helyettes) és Soós Sándor (MTA KIK TTO vezetõje) tartott közös elõadást az MTA Open Access politikájáról és eszközrendszerérõl „Hungarian Academy of Sciences Open Access policies updated” címmel. Az elõadás diái innen érhetõek el.

2015. október 21-22.

2nd Evolutionary Economic Geography Workshop in Central and Eastern Europe: Agglomeration Economies, Relatedness and Spatial Networks

A Szegeden megrendezésre került workshopon munkatársunk, Vida Zsófia „Science collaborations” at the level of countries – A case study a „hard” physical geography and a „soft” economics science field címmel tartott elõadást.

2015. október 14.

A tudomány és a tudományértékelés dilemmái – Semmelweis Egyetem Kutatói Szalon

A Semmelweis Egyetem fórumán Dr. Makara Gábor a Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola professor emeritusa és kollégánk, Soós Sándor „A tudomány és a tudomány-értékelés dilemmái, avagy hogy értékeljük közleményeinket impakt faktor nélkül?” címmel közös elõadást tartottak. Soós Sándor „A tudományos folyóiratok szakterületi rangsorolásáról” beszélt az elõadásban.

IMPACT-EV 2. plenáris találkozó, Barcelona

Októberben az IMPAKT-EV 2. plenáris találkozóján Barcelonában, Soós Sándor és Vida Zsófia ismertették a projektben eddig elért eredményeket, valamint a TTO irányításával zajló munkacsomag (WP4) további feladatainak ütemezését, tartalmát.

H2020 – 6. társadalmi kihívás

Munkatársunk, Pálinkó Éva, 2015 szeptemberében meghívott szakértõként részt vett Brüsszelben, a Horizont2020 program 6. társadalmi kihívásának keretében (Európa a változó világban – inkluzív, innovatív és reflektív társadalmak) született pályázati ajánlatok bírálatában. A 6. kihívásról: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | 6. társadalmi kihívás: Európa a változó világban – inkluzív, innovatív és reflektív társadalmak

PEERE workshop

A PEERE COST Action „Prospects and challenges towards new peer review frontiers” workshopján (2015. június 16-18., Split) a TTO munkatársai a SISOB FP7-es projektben elért eredményeket mutatták be. Az elõadás itt, az elõadás alapját képezõ tanulmány itt tekinthetõ meg.

Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzõi - 2014

A Magyar Tudományos Akadémia 186. Közgyûlésén elfogadták az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tevékenységét bemutató beszámolót. E dokumentum részeként az MTA KIK TTO munkatársai elkészítették az akadémiai kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzõit bemutató elemzést, mely itt olvasható

Soós Sándor elõadása az MTA TK Lendület RECENS kutatócsoport rendezvényén

Az MTA KIK TTO képviseletében Soós Sándor részt vett az MTA TK Lendület RECENS kutatócsoportjának áprilisi rendezvényén, ahol a csoport tudományos elõadás-sorozatának részeként „Scientometrics as network science: the hidden face of a misperceived research field” címmel tartott elõadást, mely itt megtekinthetõ.

H2020 értékelési stratégiák workshop

Kollégánk, Soós Sándor 2015 januárjában meghívott tudománymetriai szakértõként részt vett a H2020 európai uniós kutatás-fejlesztési keretprogram értékelési stratégiáját elõkészítõ workshopon Brüsszelben. „Beyond scientific impact: evolving frameworks and novel methods in scientometrics” címmel megtartott elõadása itt megtekinthetõ.

Tudomány, politika és laikusok kapcsolatrendszere

A Nemzeti Kiválóság Program keretében ösztöndíjat nyert hallgatók és kutatók számára 2014 decemberében indított Tudománykommunikáció és tudománymenedzsment képzésen osztályunk munkatársa, Pálinkó Éva, a tudománypolitika kutatói életpályákra gyakorolt hatásáról, valamint a tudomány, politika és a laikusok kapcsolatrendszerérõl adott elõ.2015. február 18.

MTA Életpálya Monitor

Az MTA Életpálya Monitor projekt elsõ eredményei a Lendület Napon kerültek bemutatásra. Az esemény beszámolója itt olvasható (a projekt eredményeirõl a beszámoló második felében olvashatnak): http://mta.hu/mta_hirei/a-program-amely-felrazta-a-magyar-tudomanyt-megujulhat-a-hat-eves-lendulet-135824/

Az elõadások a címekre kattintva megtekinthetõk:2014. december 15.

Társadalomtudományok és bölcsészettudományok a 20-21. században – empírikus megközelítések

A budapesti Wesley János Lelkészképzõ Fõiskolán, az IMPACT-EV FP7 projekt disszeminációja keretében munkatársaink az alábbi elõadásokat tartották:

  • Schubert András: Információáramlás az orvosi és a társadalomtudományok között
  • Schubert András és Soós Sándor: Az SSH-területek kommunikációjának és értékelésének modern tendenciái: bibliometriai trendanalízis
  • Horváth Dániel: Kutatói életpálya a bölcsészet- és társadalomtudományok terén az MTA kutatástámogatási rendszereinek tükrében
  • Vida Zsófia és Soós Sándor: Az SSH kvantitatív hatásmérésének új lehetõségei: tudománytérképek, tudástranszfer és interdiszciplinaritás
  • Pálinkó Éva: Az MTA kutatástámogatási rendszereinek tudományos munkaerõpiaci és tudománypolitikai háttere: empirikus tanulságok az SSH-területek vonatkozásában
2014. november 5-7.

CogInfoCom 2014.

Az IMPACT-EV FP7 projekt disszeminációja keretében munkatársaink, Soós Sándor és Vida Zsófia elõadást tartottak az olaszországi Vietriben. Elõadásaik:

  • Soós Sándor és Vida Zsófia: Topic overlay maps and the cognitive structure of policy-related SSH
  • Vida Zsófia és Soós Sándor: A map of cognitive brokerage between large science domains
2014. október 29.

A Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár felkérésére Soós Sándor elõadást tartott „Hatásvadászat: a tudományos jelenlét mérhetõsége (A tudománymetria kutatásértékelési alkalmazása és az MTMT-vel összefüggõ kérdései)” címmel.

2014. szeptember 24.

InCites Workshop 2014

Az MTA KIK MTMT szervezésében az „Új kutatásértékelést támogató rendszer az MTMT-tagintézményeknek: a Thomson Reuters InCites szolgáltatása” címû szakmai tájékoztató konferencián és workshopon felkért elõadóként részt vett Soós Sándor és Horváth Dániel. Elõadásaik letölthetõek:

2014. május 14.

„Vásároljunk Nobel-díjast?” – verseny- és rangsorkérdések a felsõoktatásban

A Magyar Tudományos Akadémia IX. osztályának tudományos ülésén, „Vásároljunk Nobel-díjast?” – verseny- és rangsorkérdések a felsõoktatásban, felkért elõadóként Schubert András és Soós Sándor is elõadást tartott „A tudományos kiadói tevékenység: az egyetemi értékelés új dimenziója” címmel.

2014. április 1.

MTA Felolvasóterem: Tudománymetriai mûhely-konferencia

Az MTA Elnöki Titkárság és az MTMT szervezésében megrendezett „A tudomány értéke, az értékelés tudománya” címû workshop felkért elõadójaként osztályunk két munkatársa, Wolfgang Glänzel és Soós Sándor nagy sikerû elõadást tartott a tudománymetria eredményeinek az egyéni kutatói értékelésben való felhasználhatóságáról. Elõadásában kiemelten foglalkozott a humán- és társadalomtudományok képviselõinek teljesítménymérésével. (Részletes beszámoló itt olvasható.)