Mûhelytanulmányok

Tartalom: 2014

2014/2. Cornelia Lawson, Sándor Soós: A thematic mobility measure for econometric analysis
2014/1. Wolfgang Glänzel: Analysis of co-autorship patterns at the individual level
 

Tartalom: 2013

2013/7. Sándor Soós, Zsófia Vida, Beatriz Barros, Ricardo Conejo, Richard Walker: Social networks as a potential source of bias in peer review
2013/6. Schubert András: Sentences to remember from the first 100 volumes of the journal Scientometrics
2013/5. Schubert András: X-centage: a Hirsch-inspired indicator for distributions of percentage-valued variables and its use for measuring heterodisciplinarity
2013/4. Soós Sándor: Knowledge discovery via multidimensional science maps: the case of the Species Problem
2013/3. Soós Sándor: How science maps reveal knowledge transfer: new measurement for a historical case
2013/2. Bart Thijs, Lin Zhang, Wolfgang Glänzel: Bibliographic Coupling and Hierarchical Clustering for the validation and improvement of subject-classification schemes
2013/1. Soós Sándor: Age-sensitive bibliographic coupling with an application in the history of science
Soós Sándor (2013): Age-sensitive bibliographic coupling reflecting the history of science: The case of the Species Problem. Scientometrics, DOI: 10.1007/s11192-013-1080-y (Published online 2013.07.19.)
 

Tartalom: 2012

2012/5. Schubert András: Measuring the similarity between the reference and citation distributions of journals
Schubert András (2012): Measuring the similarity between the reference and citation distributions of journals. Scientometrics, DOI: 10.1007/s11192-012-0889-0
2012/4. Wolfgang Glänzel: High-End Performance or Outlier? Evaluating the Tail of Scientometric Distribution
2012/3. Schubert András: Letter to the editor of the ISSI Newsletter
2012/2. Wolfgang Glänzel, Bart Thijs, Lin Zhang: Is scientometrics a 'metrics' indeed?
2012/1. Soós Sándor, George Kampis: Beyond the basemap of science-multiple structures in research performance: evidence from Hungary
Sándor Soós, George Kampis (2012): Beyond the basemap of science-multiple structures in research performance: evidence from Hungary. Scientometrics, Volume 93, Issue 3, Page 869-891.
 

Tartalom: 2011

2011/5. Wolfgang Glänzel: On the Role of Citations in the Social Sciences and Humanities
2011/4. Wolfgang Glänzel, Bart Thijs: Research in Emerging Fields: Who takes the lead?
2011/3. Schubert András: A Hirsch-type index of co-author partnership ability
Schubert András (2011): A Hirsch-type index of co-author partnership ability. Scientometrics, DOI 10.1007/s11192-011-0559-7 (Published online 2011.11.19.)
2011/2. Horváth Dániel: Doktori fokozattal rendelkezõk mobilitása
2011/1. Darvas György: A szellemi tulajdon védelme: szerzõi jog és szabadalmi jog, avagy miért szabadalmaztatnak egyre ritkábban a magyar (és nemcsak a magyar) kutatók
 

Tartalom: 2010

2010/5. Pálinkó Éva: Tudományos fokozattal rendelkezõ fiatal biológusok életútja és szakmai identitása
2010/4. Soós Sándor, Kampis György: Towards a typology of research performance diversity: the case of top Hungarian players
Sándor Soós, George Kampis (2011): Towards a typology of research performance diversity: the case of top Hungarian players. Scientometrics, DOI 10.1007/s11192-011-0351-8 (Published online 2011.02.10.)
2010/3. Horváth Dániel: Biológus doktoráltak életpálya-kutatása: Doktori képzés, biológus doktori iskolák
2010/2. Schubert András, Vasas Lívia: Magyarország és a szomszédos országok publikációs és idézettségi mutatószámai nemzetközi összehasonlításban a National Science Indicators (Thomson-Reuters) és a SCImago (Elsevier) adatbázisok alapján, 1996–2007
Schubert András, Vasas Lívia (2010): Magyarország és a szomszédos országok publikációs és idézettségi mutatószámai nemzetközi összehasonlításban a National Science Indicators (Thomson-Reuters) és a SCImago (Elsevier) adatbázisok alapján, 1996-2007. Magyar Tudomány, 2010/7., 171 évf., 825. o.
2010/1. Schubert András, Soós Sándor: Mapping of science journals based on h-similarity
András Schubert, Sándor Soós (2010): Mapping of science journals based on h-similarity. Scientometrics, 83(2), 589-600.
 

Tartalom: 2009

2009/1. Wolfgang Glänzel: A tudománymetria hét mítosza – költészet és valóság
Wolfgang Glänzel (2009): A tudománymetria hét mítosza – költészet és valóság. Magyar Tudomány, 2009/8., 170 évf., 954. o.
2009/2. Schubert András: A magyar tudományos kutatás helyzete a világban – Tudománymetriai elemzés a Scopus adatbázis adatai alapján
2009/3. Schubert András: A reference-based Hirschian similarity measure for journals
András Schubert (2009): A reference-based Hirschian similarity measure for journals. Scientometrics, 84(1), 133–147.
2009/4. Mosoniné Fried Judit: A hazai tudományos minõsítési rendszer átalakítása: tudománypolitikai viták az 1970-es évek végétõl a felsõoktatéási törvény 1993. évi elfogadásáig
2009/5. András Schubert : An anonymized bibliometric analysis of the publications by the applicants for a funding initiative
2009/6. Soós Sándor: Az MTA-osztályok felbontása bibliometriai szempontból: a Biológiai Tudományok Osztályának szerkezete
Soós Sándor (2010): A method supporting the scientometric use of the bibliographic data sources of HAS. Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás, 2010. 57. évf., 3. sz.
2009/7. Horváth Dániel: Fiatal biológus doktoráltak néhány munkaerõpiaci jellemzõje
2009/8. Pálinkó Éva, Horváth Dániel: Fiatal biológus doktoráltak életpályája - Út a doktori fokozat megszerzéséig
Pálinkó Éva, Horváth Dániel (2009): Online kérdõíves életpálya-kutatás a PhD fokozattal rendelkezõ fiatal biológusok körében. Felsõoktatási mûhely, 2009. I, 17–29. o.
2009/9. Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására – Elõtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez
Mosoniné Fried Judit, Pálinkó Éva, Soós Sándor (2010): Tudományos fokozattal rendelkezõ fiatal biológusok munkahelyi orientációja. Közgazdasági Szemle, 57(1), 71–90.o.